Møter i politiske utvalg

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Her følger innkallinger og sakskart til politiske utvalg 06.02.2014 og 13.02.2014

Trykk på datoen for å få opp dokumentet (.pdf)

Formannskapet: 06.02.2014

Administrasjonsutvalget: 06.02.2014

Planutvalget: 06.02.2014

Kommunestyret: 13.02.2014

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif