Næring

Oppdatert av: Sissel Kvalø (02.des.2016)

Rådmann - Kjetil Skjeie
Telefon: 76 98 66 02
E-post: radmann(a)lodingen.kommune.no

Retningslinjer for næringsarbeid i Lødingen kommune

Søknadskjema næringsfond 

Vedlegg søknadskjema næringsfond

Bytt ut (a) med @ i epostadressen.

 

I løpet av april 2017 vil Lødingen kommune få vite hvor stort det kommunale næringsfondet for 2017 blir. Dette betyr at eventuelle søknader ikke vil bli behandlet før mot slutten av april 2017.

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif