Næringsprisen for kvinner

Oppdatert av: Trond Blengsli (08.jan.2016)

Næringsprisen for kvinner i Nordland 2015 - invitasjon til kommunene for å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommune vil medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og
belønne kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift.

Vi oppfordrer herved kommunene til å komme med innspill på verdige kandidater til årets
pris.

Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som
nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet,
gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god.

Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha
etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra.

Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr 30 000,-.
Har dere forslag til kandidater – send det skriftlig med en begrunnelse til: Fylkeshuset, 8048 Bodø
eller på e-post til post@nfk.no.
Frist: 1. februar 2016.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif