Næringsstyret

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (31.mai.2017)

Her finner du saker tilknyttet næringsstyret.

Lødingen kommune har i 2017 et næringsfond på kr. 575.000,- Av dette er kr. 25.000,00 reservert unge gründere.

Næringsarbeidet i Lødingen kommune er organisert ved et Næringsstyre som besluttende organ. Næringsstyret vedtar økonomiske støtte i form av tilskudd samt rente- og avdragsfritt lån.

Næringsfondet er søknadsbasert, se søknadsskjema under. Søknaden sendes til postmottak@lodingen.kommune.no

Dokumentet Retningslinjer for næringsarbeid i Lødingen kommune er retningsgivende for Næringsstyret og administrasjonen i arbeidet med næringsutvikling.

Retningslinjene gir opplysninger om hva det kan gis tilskudd og lån til og hva som skjer med søknaden etter kommunen har mottatt den.

Ta kontakt med Kommunalsjef Utvikling ved spørsmål og bistand til utfylling av søknaden.

Inger Lise Dahl
Kommunalsjef Utvikling

E post

Tlf: 76 98 66 13

Dersom det er saker til næringsstyret holdes disse samme dag som formannskapet

Retningslinjer for næringsarbeid i Lødingen kommune

Søknadskjema næringsfond 

Vedlegg søknadskjema næringsfond

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: