Næringsstyret - Innkalling/protokoll - 2013

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Møteinnkalling Møteprotokoller
13.06.2013 13.06.2013
12.09.2013 12.09.2013
28.11.2013 28.11.2013
12.12.2013 12.12.2013

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif