Næringsstyret

Oppdatert av: Trond Blengsli (11.okt.2016)

Her finner du saker tilknyttet næringsstyret.

I løpet av høsten har Næringsstyret møter 27.10. og 1.12. Frist for å sende inn søknader er 20 dager før møtet finner sted.

Lødingen kommune har i 2016 et næringsfond på kr. 525.000,- Av dette er kr. 25.000,00 reservert unge grundere.

 

Møteplan:

Dersom det er saker til administrasjonsutvalg, planutvalg og næringsstyret holdes disse samme dag som formannskapet

Retningslinjer for næringsarbeid i Lødingen kommune

Søknadskjema næringsfond 

Vedlegg søknadskjema næringsfond

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif