Næringsstyret

Oppdatert av: Tor vidar Berg (20.mar.2017)

Her finner du saker tilknyttet næringsstyret.

I løpet av høsten har Næringsstyret møter 27.10. og 1.12. Frist for å sende inn søknader er 20 dager før møtet finner sted.

Lødingen kommune har i 2016 et næringsfond på kr. 525.000,- Av dette er kr. 25.000,00 reservert unge grundere.

 

Møteplan:

Dersom det er saker til administrasjonsutvalg, planutvalg og næringsstyret holdes disse samme dag som formannskapet

Retningslinjer for næringsarbeid i Lødingen kommune

Søknadskjema næringsfond 

Vedlegg søknadskjema næringsfond

 

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif