NAV Lødingen

Oppdatert av: Fredrik Farkas (29.sep.2016)

nav-logo_126109a.jpg

 

KONTAKTINFORMASJON

NAV Lødingen

Pb 33

8411 Lødingen

Telefon: 55 55 33 33 (mellom kl. 0800 og kl. 1530)

Epost: nav.lodingen@nav.no

 

Åpningstid:

Kl. 1000 til kl. 1400 (mandag, onsdag, torsdag, fredag)

 

Ansatte:

Leder:                           Tine Tennvassås Bjugg

Veileder/ saksbehandler: Sissel Lorentzen

Veileder/ saksbehandler: Marianne Hov Kjellbergvik

Veileder/ saksbehandler: Lillian Bruun

Veileder/ saksbehandler: Cecilie Myrnes

Veileder/ saksbehandler: Åse Andreassen

Veileder/ saksbehandler: Ingebjørg Hauge

Miljøterapeut rus:            VAKANT

 

Pr. telefon er det lettes å nå oss på vårt hoved nummer (55 55 33 33). Kontaktsenteret kan svare direkte på ca. 80 % av spørsmålene våre brukere stiller. Hvis det er egen saksbehandler du trenger, legger kontaktsenteret beskjed til aktuell veileder slik at vedkommende ringer deg tilbake.

 

Visjon og overordnede mål

Overordnet visjon for NAV er: Vi gir mennesker muligheter

 

Tjenester:

  • Bistand og informasjon til personer som står utenfor arbeidslivet pga. arbeidsledighet eller helseproblemer
  • Bistand til arbeidsgivere ved rekrutering og ved ansattes sykefravær
  • Bistå brukere med behov for økonomisk veiledning og inntektssikring
  • Bistand og informasjon til personer som ikke klarer å skaffe seg bolig
  • Bistand til å komme ut av rusavhengighet
  • Støttekontakt
  • Husbank (startlån, boligtilskudd og bostøtte)
  • Transportstøtte og ledsagerbevis

 

 

 

 

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif