Ny Kommunalsjef utvikling

Oppdatert av: Fredrik Farkas (21.nov.2016)

Inger Lise Dahl har takket ja til stillingen som ny kommunalsjef utvikling i Lødingen Kommune

Inger Lise Dahl arbeider i dag som avdelingsleder i Sortland kommune, en stilling hun har hatt i vel 2 år.

Inger Lise Dahl har allsidig erfaring og har innehatt ulike lederstillinger i både offentlig og privat virksomhet. Hun har bl.a. jobbet med prosjektutvikling, bedriftsetablering/-utvikling, markedsføring, i næringsorganisasjoner og statlig virksomhet.

Inger Lise er utdannet cand.polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og holder på å sluttføre mastergrad i strategisk ledelse og økonomi ved Universitetet i Tromsø.

Vi ser frem til at Inger Lise Dahl begynner i Lødingen kommune og ønsker henne velkommen til oss.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif