NY status for ombygging av gatelys anlegg i Lødingen kommune

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (01.nov.2017)

For mer opplysninger rundt ombyggingen av gatelys anlegget i Lødingen kommune. Se hjemmesiden til Lødingen kommune.

Ombygging av gatelysene inklusive innføring av energibesparende LED-lys er nå godt i gang. Leverandør har allerede fått på plass nye LED-lys i store deler av Lødingen tettsted og arbeider pågår nå i Vestbygda. Publikum har rapportert at noen av disse lysene lyser opp områder utenfor vei/sykkelsti og er til sjenanse for gående og kjørende. Dette er noe som vil bli korrigert når lysene skal koples inn på sine respektive gatelyskurser. Det er også rapportert at det er mørke lys innimellom tente lys. Årsaken til enkeltvis mørke lys skyldes at tilførslene med strøm ikke er ferdig ombygd enda. Tidligere var de direkte koblet på HLK sin strømlinje. Nå kobles de inn på nye, egne gatelyskurser.

Av samme årsak finnes det enkelte armaturer som lyser «alene» på en mørk strekning. Deler av prosjektet vil foregå i samarbeid med netteier (HLK). HLK vil foreta til/frakopling av enkeltlys i sine stolper. Selve ombyggingen foretas av godkjent leverandør (Installatørfirma).

Hele prosjektet vil bli noe forsinket (ca. 3 uker). Vi beklager den ulempen dette vil medføre for publikum.

Gatelys i Kvannkjosen er satt på vent i påvente av avklaringer med Lofotkraft.

Se også tidligere informasjon på våre hjemmesider.

Se også Søknad om videreføring av abonnement for umålt anlegg

 

 

Med vennlig hilsen

 

Asbjørn Skovro

Avdelingsleder

Enhet Utvikling – Drift

Lødingen kommune

 

____________________________________________________________________________

asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no  |  www.lodingen.kommune.no  | 991 05 012  |  76 98 66 19

Rådhusveien 27, Postboks 83, 8411 LØDINGEN

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: