Nye åpningstider på legekontoret

Oppdatert av: Fredrik Farkas (13.feb.2017)

Legekontorets nye åpningstider finner du her

De nye åpningstidene til legekontorets telefon og resepsjon:

Alle ukedager: 08:15-1100 og 1300-1430


Som kjent er legevaktfunksjonen i Lødingen bare tilgjengelig hverdager fra 08:00 til 20:00. I tidsrommet utenfor er legevakttjenesten lokalisert i Harstad.

Det lokale legevaktsnummeret for øyeblikkelig hjelp i Lødingen (769 31 310) er som før tilgjengelig mellom 0800-2000

I helgene fra fredag klokken 20:00 til mandag 08:00 benyttes nasjonalt nummer til nærmeste legevakt: 116117


Ved medisinsk nødsituasjon brukes nødnummer 113


Følgende er hentet fra lommelegen.no:

Det er vel først og fremst alvorlighetsgraden og behovet for rask hjelp som avgjør hvem du skal ringe. 

113 skal du bruke hvis det skjer noe helt akutt og alvorlig, for eksempel dramatiske skader eller ulykker, bevisstløshet, pustevansker, kramper. Når du ringer 113 kommer du til erfarent helsepersonell som kan sende av gårde ambulanse øyeblikkelig hvis det er nødvendig. 

Andre tilstander som ikke er så ekstremt dramatiske kan du kontakte fastlege eller legevakt for. På dagtid er det fastlegen som skal takle slike problemer, på kvelds- og nattestid er det legevakten som yter helsehjelp.

Imidlertid er det ikke alle tilstander som behøver å vurderes umiddelbart, lettere infeksjoner og kroniske plager skal fastlegen ta seg av og det er neppe nødvendig å få vurderingen samme dag, kanskje man må vente til dagen etter eller til det er ledig time hos legen.

Legevakten skal ta seg av tilstander som må løses i løpet av samme kveld/natt, det kan være uavklarte infeksjoner, dårlige barn, smerter, skader. 

Skriv opp nummeret til fastlegen og til legevakten og oppbevar dem lett tilgjengelig så du slipper å lete hvis det haster.

Lær barna om de tresiffrede nødnumrene, og hvordan de brukes og ikke brukes.


Click for translation (Google Translate)

 

 

 

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif