NYE GATELYS

Oppdatert av: Fredrik Farkas (21.des.2016)

Den nasjonale forskriften om at alle elektriske anlegg skal tilkobles strømmåler kom allerede i 2011. Forskriften berører også gatelysene i kommunen. Kommunen har nå laget en plan for oppdatering av gatelysene. Denne inneholder innføring av energibesparende LED-lys

Den nasjonale forskriften om at alle elektriske anlegg skal tilkobles måler kom allerede i 2011. Forskriften berører også gatelysene i kommunen. Frist for gjennomføring er satt til 1.1.2017.


Ombygging av gatelysene inklusive innføring av engergibesparende LED-lys har vært ute på anbud. Kontrakt med leverandør vil bli skrevet i disse dager.


Plan og budsjett ble og godkjent i kommunestyret 3. november i år, og utløser en investering på ca 5,3 millioner. I utgangspunktet har Hålogaland Kraft satt et krav om at absolutt alle lys måtte over fra stipulert til målt forbruk. Etter at ordfører hadde gjort noen undersøkelser om hvordan bestemmelsen blir praktisert hos andre kraftlag/nettselskap, og gjennom dialog med Hålogaland kraft, er det gitt en ørliten åpning for at man unntaksvis kan tillate enkeltlyspunkter på gammelordningen med stipulert forbruk. Dette i de tilfeller at kostnaden for ombygging blir uforholdsmessig høy. Det kan nevnes at kostnaden for å etablere ett målerskap ligger på drøye 100.000 kroner, det vil si at dersom kommunen skulle bekoste ombygging/måling på 100 enkeltlys, så ville dette beløpe seg til 10 mill kroner ekstra (eks mva).


I Vestbygda beholdes lysrekker i Svartskard, Fornes, Øksneshamn, Åndervåg, Annfinnslett, Vågehamn, Løypskogveien, Offersøy og Rinøyvåg. Med unntak av sistnevnte, vil det bli noen færre lys i de gjenværende lysrekkene. Øvrige lyspunkter/enkeltlys er foreslått nedkoplet.


Med utgangspunkt i den åpningen HLK har gitt, vil det bli tatt en ny gjennomgang av disse lyspunktene, for å se om man kan få godkjent å beholde disse på stipulert forbruk.


Det er tenkt at Bygdeutvalget kan være en dialogpartner med kommunen i denne saken. Planen som lå til grunn for kommunestyrets vedtak, og som viser den detaljerte oversikten over alle lyspunkter, blir lagt ut på kommunens hjemmeside under Innsyn, og kan også see HER.

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif