Nye lokale forskrifter - varsel om oppstart

Oppdatert av: Trond Blengsli (02.mar.2017)

Nye lokale forskrifter - varsel om oppstart

Lødingen kommune varsler med dette at det settes i gang med å utarbeide to lokale forskrifter;

 

  1. Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning (Vinterforskrift)
  2. Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

 

Når forslag til forskriftene er ferdig utarbeidet sendes de ut på høring i henhold til forvaltningsloven § 37.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif