Nye lokale forskrifter - varsel om oppstart

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (08.jun.2017)

Nye lokale forskrifter - varsel om oppstart

Lødingen kommune varsler med dette at det settes i gang med å utarbeide to lokale forskrifter;

 

  1. Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning (Vinterforskrift)
  2. Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

 

Når forslag til forskriftene er ferdig utarbeidet sendes de ut på høring i henhold til forvaltningsloven § 37.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: