Nye telefonnummer til ungdomsskolen

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (29.aug.2017)

Sentralbord                                                     769 86 770
Rektor                                                             769 86 771
Rådgiver                                                          769 86 772
Telefonboks personalrom                                   769 86 773
    
Personalrom 1                                                  769 86 774
Arbeidsrom 1                                                    769 86 775
Arbeidsrom 2                                                    769 86 776
Sekretær                                                          769 86 779
 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: