Nyheter

Oppdatert av: Trond Blengsli (09.sep.2015)

Oversikt over Nyheter
Tittel Dato
Informasjon til våre vannmåler- abonnenter 09.09.2015 05:27
Besøkstatistikk Lødingen kino 2017 28.03.2017 06:17
Budsjett Lødingen Havn 06.04.2017 10:42
Digital post fra Lødingen kommune 07.04.2017 11:32
Ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyre 27.04.2017 24.04.2017 09:10
FRILUFTSSKOLE FOR BARN 22.04.2017 12:38
Fra 1. juli kan du bygge mer uten å søke 09.09.2015 05:57
Grunnskole for voksne 09.09.2015 06:26
Inkallinger til Kommunale møter 09.09.2015 06:18
Kinobursdag på Lødingen kino 05.04.2017 10:39
Kommunereform 11.04.2016 12:25
Kommunestruktur NYTT 11.02.2016 01:49
Kommunestyremøter på nett 10.03.2016 03:12
Krisesenteret Vesterålen med ny nettside 06.04.2017 11:42
Kultur- og naturuka i Vesterålen 09.09.2015 05:37
Kultursti i Lødingen 06.04.2017 11:45
Kystkulturdagan 2017 24.04.2017 02:28
Kystkulturdagan 2017 22.04.2017 12:38
Legetjenester i Lødingen kommune i påsken 17.04.2017 09:11
Lødingen -mer enn turisme 06.04.2017 11:45
Lødingen Legesenter 22.04.2017 12:38
Lødingenhallen stengt 15 og 16 mai 22.04.2017 12:38
Ny barnehage - Telefonnummer 08.01.2016 07:44
Ny i Norge? 09.09.2015 05:46
Nye lokale forskrifter - varsel om oppstart 05.04.2017 09:28
Nye tegninger - Lødingen 1-10 skole 07.04.2017 01:06
Planprogram for rullering av kommuneplan 2009-21 06.04.2017 11:11
Planstrategi for Lødingen kommune 2016 – 2019. Offentlig ettersyn 03.11.2016 02:00
Treningskompis kurs i Lødingen. 22.04.2017 12:38
Uønsket hendelse i Lødingen 06.04.2017 10:55
Vesterålen barnevern 06.04.2017 10:55
Vet du om noen lag og foreninger? 09.09.2015 06:08
Veteran/Frigjøringskonsert 22.04.2017 12:38
Åpningstider i uke 15-16 17.04.2017 09:11

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif