Nyheter

Oppdatert av: Trond Blengsli (09.sep.2015)

Oversikt over Nyheter
Tittel Dato
Informasjon til våre vannmåler- abonnenter 09.09.2015 05:27
17. mai program 09.09.2015 06:25
61 branndøde i Nordland siden år 2000 07.12.2016 01:22
AKTIVE BARN OG UNGE - MÅLET ER NÅDD 18.06.2016 01:15
Ang merker på veien og trefelling 18.09.2015 09:52
Attraktivitetsanalyse for Lødingen og Vågan 09.09.2015 06:18
Avdelingsleder og Helsesøster 30.09.2015 09:12
BLI MED PÅ SYKLE TIL JOBBEN 2016! 15.04.2016 12:51
Barnehagendagen 2015 - markeres 10. mars. 09.09.2015 05:13
Basecamp Skogsøya 2014 09.09.2015 06:14
Bassenget i Lødingen 09.09.2015 06:18
Besøkstall 2014 09.09.2015 06:03
Besøkstatistikk Lødingen kino 2014 09.09.2015 06:07
Besøkstatistikk Lødingen kino 2015 30.12.2015 10:23
Besøkstatistikk Lødingen kino 2016 27.12.2016 08:08
Besøkstatistikk Lødingen kino 2017 28.02.2017 07:45
Biblioteket - sommerferie 09.09.2015 06:11
Biblioteket i Lødingen åpner 09.09.2015 05:32
Biblioteket julestengt 22.12.2015 08:24
Bilioteket stengt 01.12.2015 08:56
Biskopen ga engel 09.09.2015 06:03
Boligmangel 04.03.2016 01:58
Brannvesnet søker bil 24.02.2017 01:29
Budsjett 2014 09.09.2015 05:37
Budsjett Lødingen Havn 07.12.2016 01:22
Budsjettet for 2015, og åpent budsjettmøte 09.09.2015 06:07
Bygdebokarbeid i sluttfasen 09.09.2015 06:07
Bygg i Lødingen 09.09.2015 05:53
Det årlige julebord 08.12.2015 05:06
Detaljerte valgresultater 16.09.2015 09:09
Digital post fra Lødingen kommune 17.03.2017 08:03
Eiendomsforvalter ansatt 22.12.2015 08:24
Endring i Møteplan 01.09.2016 01:00
Fast stilling som Prosjektleder/ Miljøterapeut . 09.09.2015 05:28
Fellestjenesten holder stengt 09.09.2015 05:37
Ferievikarer sommeren 2015 09.09.2015 05:06
Filmkurs i Lødingen 09.09.2015 05:18
Finner du en gassflaske langs norskekysten? Ring 110 09.09.2015 05:34
Flere filmperler i 2015 09.09.2015 05:38
Flott gave til Lødingen Frivilligsentral 09.09.2015 05:34
Folkehelseprofiler for kommunene 2016 11.02.2016 01:49
Folkehelseuka 2016, 5.-11. september 13.08.2016 01:25
Fordelingsmøte 09.09.2015 05:46
Formannskapets budsjettinnstilling 03.12.2016 01:37
Formannskapsmøte torsdag 30.03.17. 24.03.2017 02:29
Forslag til adressenavn i kommunen 09.09.2015 06:04
Fosterhjemskampanjen: Har du rom for en til? 09.09.2015 05:37
Fra 1. juli kan du bygge mer uten å søke 09.09.2015 05:57
Frisklivssentralen 10.02.2017 10:58
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon 09.09.2015 05:44
Frivilligsentralen på tur 09.09.2015 05:32
Frivilligsentralen på tur 29.10.2015 10:09
Fylkesmannen i Nordland trenger representanter i Lødingen kommune 09.09.2015 05:33
Får du ikke varsel om vannstenging? 09.09.2015 06:19
Glatte veier 09.09.2015 05:55
Godt nytt år! 08.01.2016 07:44
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere 22.10.2016 12:48
Grunnskole for voksne 09.09.2015 06:26
Hovedopptak barnehageplass 2016 - 17 07.03.2016 12:14
Hyllest til gressklipper 09.09.2015 05:53
Høring - bestemmelser for fiske etter laksefisk fra 2016 09.09.2015 06:17
Høring kommunedelplan 18.11.2016 11:50
Høringsutkast angående frivillighetserklæringen 09.09.2015 05:41
I dag er flagget heist for å markere Veterandagen. 09.09.2015 05:09
I tid og evighet 28.02.2017 01:54
INFLUENSAVAKSINE 2015 05.10.2015 09:08
Idrettshallen sommerstengt 21.06.2016 12:51
Idrettshallens åpningstider i påsken 09.09.2015 06:19
Idrettsveien stengt 09.09.2015 06:14
Ikke varm nattmat på komfyren 09.09.2015 05:31
Influensavaksine 2016 05.10.2016 01:27
Informasjon fra Norkring 26.11.2015 10:52
Inkallinger til Kommunale møter 09.09.2015 06:18
Innkalling ekstraordinært kommunestyremøte 26.02.2016 02:27
JOBBMESSE i VESTERÅLEN 09.09.2015 06:22
Jan Roger Nilsen nytt 09.09.2015 05:21
Jan Roger Nilsen nytt 27.10.2015 10:11
Jobbmesse på Sortland 09.09.2015 06:17
Juleavslutning på Frivillige sentralen 09.09.2015 05:09
Julestengt i Idrettshallen 07.12.2016 01:22
Julestengt idrettshall 16.12.2015 04:38
Kinobursdag på Lødingen kino 07.02.2017 06:43
Kokepåbud opphevet 09.09.2016 12:41
Kommunereform 11.04.2016 12:25
Kommunestruktur NYTT 11.02.2016 01:49
Kommunestyre- og Formannskapsmøter 17.06.2016 10:12
Kommunestyremøte 14.04.16 09.04.2016 12:35
Kommunestyremøte 15.12.16 02.12.2016 01:04
Kommunestyremøte 26.01.2017 31.01.2017 02:13
Kommunestyremøter på nett 10.03.2016 03:12
Konsert med Lars Bremnes 20.2.2016 22.01.2016 09:51
Kontaktskapende tiltak. 09.09.2015 06:06
Krisesenteret Vesterålen med ny nettside 02.07.2016 01:26
Kultur- og naturuka i Vesterålen 09.09.2015 05:37
Kulturprisen 2015 06.10.2015 08:56
Kulturprisen for 2015 er tildelt Odd Myrlund 17.11.2015 10:14
Kultursamarbeid Island-Norge. Tilskuddsordning i Norsk kulturråd 09.09.2015 06:06
Kultursti i Lødingen 12.07.2016 12:57
Kunngjøring 29.03.2016 10:09
Kunngjøring av planvedtak 25.09.2015 09:14
Kunngjøring fra Lødingen kommune 31.03.2016 01:35
Kunngjøring fra Lødingen kommune 31.03.2016 01:35
Kvinnedagen markert på frivilligsentralen 10.03.2016 03:12
Kvitbjørnulykka - åpning av minnelund med minnestein 09.09.2015 06:01
Ledig stilling som fastlege 09.09.2015 05:59
Ledige timer på kulturskolen 09.09.2015 06:13
Legekontor stengt 12.10.2016 01:17
Legekontoret uten telefon 08.12.2015 05:06
Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 legges ut til ettersyn 09.09.2015 05:27
Lov å gå i lysløypa 09.02.2017 01:18
LØDINGENS FINESTE FRILUFTSOMRÅDE 02.07.2016 01:26
Lødingen -mer enn turisme 15.12.2016 01:49
Lødingen bibliotek 09.09.2015 05:31
Lødingen folkebibliotek 25.07.2016 11:47
Lødingen-dagene 06 - 15 November 2015 30.09.2015 09:12
Lødingendagene 22.09.2016 01:27
MELD DEG PÅ PÅRØRENDESKOLEN! 05.04.2016 01:10
Mest redd for el-branner 25.09.2015 09:14
Miniseminar om integrering 03.02.2016 08:35
Møteinkallinger Politiske Utvalg 09.09.2015 06:09
Møter i politiske utvalg 09.09.2015 05:46
NAV stengt 09.09.2015 05:56
NAV-kontoret stengt 09.09.2015 06:03
NYE GATELYS 21.12.2016 01:59
Ny Kommunalsjef utvikling 21.11.2016 02:01
Ny barnehage - Telefonnummer 08.01.2016 07:44
Ny folkehelsekoordinator 07.04.2016 01:27
Ny i Norge? 09.09.2015 05:46
Nyansettelser i Enhet Utvikling 09.09.2015 05:02
Nye E10-Håloglandsveien - Åpent møte Tirsdag 27 januar. 09.09.2015 05:43
Nye dokumenter om kommunereformen 14.04.2016 12:44
Nye lokale forskrifter - varsel om oppstart 02.03.2017 01:33
Nye utemøbler på sykehjemmet 09.09.2015 06:09
Nye åpningstider 09.09.2015 06:04
Nye åpningstider på kommunens sentralbord 23.03.2017 11:13
Nye åpningstider på legekontoret 28.02.2017 10:31
Nytt fra Frivilligsentralen 15.01.2016 07:15
Næringsprisen for kvinner 08.01.2016 07:44
OPPDATERT: Ledige stillinger Helse & Omsorg 17.03.2016 02:27
OPPDATERT: Materiell til salgs 11.09.2015 10:30
OPPDATERT: Politiske møter 04.02.16 & 11.02.16 04.02.2016 01:35
ORIENTERING OM PROSJEKTET «TRYGG I NORDLAND – FØRE VAR I VESTERÅLEN» 18.01.2016 06:56
Offentlig informasjon angående H-M-S på Feierens arbeidsplass 09.09.2015 06:10
Onsdagskafé 18.12.2015 06:44
Oppdatert: Ledige stillinger Oppvekst 16.03.2016 10:57
Oppsving på kinobesøket i 2015 25.01.2016 10:02
Planprogram for rullering av kommuneplan 2009-21 09.09.2015 05:53
Planstrategi for Lødingen kommune 2016 – 2019. Offentlig ettersyn 03.11.2016 02:00
Pårørendeskolen 13.10.2015 09:14
Regelverk i praksis 09.09.2015 06:18
Resultater fra Kommunevalget 2015 15.09.2015 09:09
Rullering handlingsplan «Fysisk aktivitet, idrett og folkehelse» 22.10.2016 12:48
SOMMER- OG VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER 09.09.2015 06:04
Sang og dans utenfor rådhuset 09.09.2015 05:38
Sang til frivilligsentralen 09.09.2015 05:02
Siste bassengdag for sesongen 11.03.2016 02:07
Sjøvegen 50-54 og 62, Lødingen kommune 21.07.2016 01:30
Sommer Lødingen 2015 09.09.2015 06:03
Sommertid på rådhuset 07.07.2016 08:05
Sommervanmnledninger stengt 05.10.2015 09:08
Statistikk digital post 22.10.2016 12:48
Status for bosetting av flykninger i Nord-Norge 09.09.2015 05:47
Status for bosetting av flyktninger i Nord-Norge. 09.09.2015 06:18
Status fra Helse og omsorg 13.01.2017 01:17
Stilling ledig som programveileder 09.09.2015 05:31
Strandrydde-dugnad 2015 09.09.2015 06:07
Strandrydding 2016 09.06.2016 01:25
Svar på høring 28.02.2017 01:54
Svømmebassenget åpner 25.09.2015 09:14
Syngende SFO 18.12.2015 06:44
Søkerliste rådmannsstilling 09.09.2015 06:10
Søknad om leie av idrettshallen 09.09.2015 05:06
Søknader til Næringsstyret 09.09.2015 05:31
TUBFRIM deler ut kr 650.000,- 09.09.2015 06:14
TV- aksjonen 2015 - Regnskogfondet 06.10.2015 09:13
Ta med dansefoten! 03.02.2016 01:35
Telefonliste test 12.01.2017 01:44
Tilskuddsordning innvandrertiltak 09.09.2015 05:55
Timebestilling via SMS 09.09.2015 06:07
Totalentreprise 09.09.2015 06:26
Trygg i Nordland ønsker tilbakemelding 03.11.2016 02:00
Turistperm for Lødingen og Vestbygd 09.09.2015 05:30
Tv aksjon 2016 26.10.2016 12:59
Unikt arkivfoto fra Lødingen funnet 09.09.2015 05:46
Unngå brann forårsaket av lyn 29.06.2016 01:06
Unngå ulovlige sankthansbål 09.09.2015 05:41
Utlån av krykker 09.09.2015 05:55
Uønsket hendelse i Lødingen 09.09.2015 06:22
Valg 2015 09.09.2015 05:31
Valglister 09.09.2015 05:21
Vannavbrudd Offersøy Vannverk 09.09.2015 05:38
Vannlekkasje Vestbygd 09.09.2015 05:46
Vesterålen barnevern 09.09.2015 05:28
Vet du om noen lag og foreninger? 09.09.2015 06:08
Viktig informasjon fra Norkring 09.09.2015 06:05
Vinter og sommervedlikehold av veier og plasser i Lødingen kommune 09.09.2015 05:47
Voksenopplæringa har fått egen hjemmeside 01.09.2016 01:00
dinutvei.no – en veiviser ved vold og overgrep 16.02.2016 01:43
Åpent informasjonsmøte om 1-10 skole m.m. på Lødingen tettsted 04.02.2016 01:46
Ønsker dere å ha fokus på trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid? 31.01.2016 01:42

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif