Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2014. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som bygging av gang/sykkelveger, busslommer eller belysning, men kun til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter omkring trafikksikkerhet, refleks/refleksdemonstrasjoner o.l. Ytterligere opplysninger ved utvalgets sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til firmapost-nord@vegvesen.no eller til NFTU/Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø

innen 15. september.

 

Se også nfk.no/Tilskuddsordninger.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif