Offentlig høring og ettersyn

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (27.sep.2017)

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om offentlig høring og ettersyn

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om offentlig høring og ettersyn:

I henhold til plan og bygningslovens § 12-11 legges følgende plan ut til høring og offentlig ettersyn:
Planid 2016004: Detaljregulering for utvidelse av Lødingen Fisk AS. Tiltaket utløser konsekvensutredning.


Reguleringsplan med tilhørende dokumenter er tilgjengelig i resepsjonen på Lødingen Rådhus og på kommunens hjemmeside her:  Kunngjøringer, Lødingen Fisk AS – sak 16/822 .

 

Eventuelle uttalelser merkes med 16/822 og sendes innen høringsfristen 10.11.2017 til postmottak@lodingen.kommune.no eller til Lødingen kommune, Pb 83, 8411 Lødingen.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: