Kommunestruktur

Oppdatert av: Fredrik Farkas (21.okt.2016)

NB! Den nyeste informasjonen finner du på denne siden, tidligere publisert info ligger arkivert i margen til høyre, merket med publiseringsdato ---->

Nytt 13.04.16:

Intensjonsavtale Vågan

Foreløpig rapport status- og faktagrunnlag Lødingen og Vågan Arbeidstittel "Austre-Lofoten kommune"

Intensjonsavtale Harstad


 

Regjeringen har tatt initiativ til å gjennomføre en kommunereform i Norge.  Målet for denne er at norske kommuner skal bli større, mer robuste og kunne få mer makt og myndighet.  Regjeringen viser til at det nå er 50 år siden forrige kommunereform og at kommunenes oppgaver siden den gang er blitt mer omfattende. Gjennom reformen skal kommunene få et økt handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse slik at dette danner et grunnlag for gode og velfungerende lokalsamfunn.

Det er et utredningsansvar i alle kommuner.

I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Det er lagt til grunn at sammenslåingene som er utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.

 


 

 

 

 

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif