ORIENTERING OM PROSJEKTET «TRYGG I NORDLAND – FØRE VAR I VESTERÅLEN»

Oppdatert av: Fredrik Farkas (18.jan.2016)

Lødingen kommune har i samarbeid med de andre kommunene i Vesterålen satt i gang et utviklingsprosjekt for styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid. (Fallulykker blant hjemmeboende eldre)

Dette prosjektet vil gå over fire samlinger og avsluttes høsten 2016.

Formålet med prosjektet er å sørge for at de seks kommunene i regionen Vesterålen, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, utvikler kompetanse og en god praksis i sitt sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende folkehelsearbeid. Prosjektet er kommet i stand gjennom Vesterålen regionråd.

Prosjektet blir ledet av Norwegian Safety Promotion Centre AS (Norsafety) som er et offentlig eid kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid med tilholdssted i Harstad.

Den første samlingen ble avviklet på Sortland mandag 2. november. Tema som ble gjennomgått på første samling var lokal skadestatistikk, og postdoktor Johan Lund fra Universitetet i Oslo/Helsedirektoratet foreleste og la frem lokale skadedata.

Prosjektet skal levere en handlingsplan med valgt tema. Vår kommune vil jobbe med eldresikkerhet og fallforebygging i dette prosjektet. Vår arbeidsgruppe består av representanter fra hjemmesykepleier, teknisk avdeling, folkehelse, frivilligsentralen, renholdsteam og fysioterapi. I tillegg vil lag, råd og foreninger bli kontaktet etter behov.

I januar skal vi i gang med datainnsamling, dvs registrering av fallulykker blant hjemmeboende eldre.

 

Her er to aktuelle videoer som egner seg for hjemmeboende og pårørende:

 

 

 

trygg-i-nordland-logo_medium.jpg

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif