Pårørendeskole

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (18.okt.2017)

Kurs for pårørende med demens høsten 2017. Se Lødingen kommunes hjemmeside for mer informasjon

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset holdes over 6 samlinger fra kl 18.00. til 20.30  på følgende datoer: 17.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11   og 21.11.2017                                   

Kursavgift  300/150   kr. (inkluderer kursmateriale og servering)

 

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt

Navn:  Solveig Storjord Hanssen    

Tlf  76 98 67 11 / 90 36 10 80

E-post:   solveig.hanssen@lodingen.kommune.no

 

Påmeldingsfrist: innen 16.6.17

 

Arrangør: Hukommelsesteamet i Lødingen kommune kommune

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: