Planstrategi for Lødingen kommune 2016 – 2019. Offentlig ettersyn

Oppdatert av: Fredrik Farkas (08.jun.2017)

Formannskapet i Lødingen vedtok 27.10.2016 å legge forslag til kommunal planstrategi 2016 – 2019 ut til offentlig ettersyn i 30 dager, i henhold til Plan og bygningsloven § 10-1.

Planstrategi er lagt ut til gjennomsyn her.

Innspill til planstrategien merkes med «Innspill til planstrategi» og sendes til postmottak@lodingen.kommune.no  innen 25.11.2016.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif