Politiske råd og utvalg

Oppdatert av: Tor vidar Berg (20.mar.2017)

Representanter til politiske råd og utvalg.

Følgende råd og utvalg er valgt for perioden 01.01.2016 til 31.12.2019:

Som komite for
VETERANDAGEN

1: Frode Staurset, leder
2: Gunnar Lie Eide, nestleder
3: Margrethe Hansen

Som representant til
GENERALFORSAMLING I LØDINGEN BORETSLAG

Representant: Øyvind Pedersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Til representantskapet i
KOMREV NORD IKS:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rakel Martinussen

Som medlem til
KIRKELIG FELLESRÅD:

Representant: Bjørn Hegstad
Vararepresentant: Rolf Kristensen

Som Lødingen kommunes representant til felles
BYGDEBOKNEMND FOR LØDINGEN, TJELDSUND OG TYSFJORD: 

Medlem: Helge Strand
Varamedlem: Dagrun Olavsrud Anthonsen

Som representant til representantskapet i
INTERKOMMUNALT ARKIV I NORDLAND (IKAN):

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Som Lødingen kommunes representant i
KUNST- OG KULTURSTRØMKOMITEEN:

Representant: Kim Andre Lund
Vararepresentant: Monica Kvæl Kvalø

Som represwentant til Ofoten interkommunale
UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Som medlemmer av
KLOKKEJORDET BOLIGSTIFTELSE:

Medlemmer:
1.    Annie Schjerven
2.    Kim Andre Lund
3.    Brukeroppnevnt medlem: Georg Kanstad

Varamedlemmer:
1.    Sølve Berg
2.    Cecilie Johansen
3.    Brukeroppnevnt varamedlem Margit Ytterstad

 

Som kommunalt
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE:

Medlemmer:

1: Irina Hesten, leder (oppvekstavd.)
2: Harald Leivseth, nestleder (oppnevn av K.st.)
3: Solveig Storjord Hanssen (helseavd.)
4: Torgeir Johansen (teknisk avd.)
5: Jan Solheim (org. – NFU)

Varamedlemmer:
1: Grete M Martinsen
2: Torill Svendsen
3: Birgit Solheim (org. – NFU)


Som Lødingen kommunes medlemmer av
HEIMEVERNSNEMNDA:

Berit F Marthinussen
Ola Andersen
Oppnevnt av politiet:

Valg av representant til generalforsamling i
HÅLOGALAND KRAFT:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Som representant til representantskapet i
RENO-VEST A/L:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Som representant til
RÅDET FOR NORDLAND NASJONALPARKSENTER:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Anne Marie Guttorm Graven

Som representant til generalforsamlingen i
VESTERÅLEN FISKERIPARK:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Som medlemmer til
ELDRERÅDET:

Medlemmer:

Medlemmer:
1: Solveig Sande
2: Georg Hansen
3: Britt Edel Hanssen
4: Torstein Aaring Nilsen
5: Viggo Nilsen

Varamedlemmer:
1: Berit Marthinussen
2: Bjørg Ødegård
3: Elsa Nilsen
4: Tor Eirik Andersen
5: Dagfinn Ribe

Som styremedlem til
PPD-TJENESTEN (ikke oppdatert pr 2016):

Medlem: Gunn Bergli
1. Varamedlem: Roger Tveit
2. Varamedlem: Heidi Rinl

Som representant for ivaretakelse av
BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGING:

Medlem: Thomas Eilertsen
Varamedlem: Marthe R Valvåg

Som Lødingen kommunes eierrepresentanter til
SAMARBEIDSUTVALGENE:

Lødingen barneskole:
Medlem: Monica R Klæboe
Varamedlem: Hugo Jacobsen
Lødingen ungdomsskole:
Medlem: Iselin Five
Varamedlem: Ann Kristin Hansen
Vestbygd skole og barnehage:
Medlem: Torun Rinø
Varamedlem: Bjørn Hegstad

Lødingen kulturskole:
Ikke etablert for perioden

Som representant til
KS NORDLAND`S FYLKESMØTE FOR PERIODEN 2016-2019

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen

Som medlemmer til
REGIONRÅDET FOR 2011-2015: (ikke oppdatert pr 2016)

Medlem: Atle Andersen (Ap) - Personlig varamedlem: Heidi Rinø (Ap)
Medlem: Rachel Marthinussen (Ap) - Personlig varamedlem: Hugo B Jacobsen (Ap)
Medlem: Bjørn Hegstad (V) - Personlig varamedlem: Anne Marie Guttorm Graven (Sv)
Medlem: Anita H Marthinussen (H) - Personlig varamedlem: Einar Ernstsen (Frp)

Som medlem til
ARBEIDSUTVALGET 2015-2019:

Representant: Ordfører Atle Andersen
Vararepresentant: Varaordfører Rachel Marthinussen
 

Følgende råd og utvalg er valgt for perioden 01.01.2009 til 31.12.2012:

FORLIKSRÅDET: (ikke oppdatert pr 2016)
Medlemer:
1. Einar Gran Erntsen - Lødingen
2. Trond Are Fenes - Lødingen
3. Marianne Jacobsen - Vestbygd
Varamedlem:
1. Beth Astrid Jensen - Lødingen
2. Sølve Berg - Lødingen
3.  Trond Wiggo Nilsen

JORDSKIFTEDOMMERE
1. Aud Hegstad - Vestbygd
2. Peder Hansen Buljo -Vestbygd

 

LAGRETTDOMMERE:
1. Ann Ingrid E. Kanstad
2. Allan Aronsen

DOMSRETTUTVALG -KVINNEUTVALG
1. Dagrun O. Anthonsen - Vestbygd
2. Torunn Rinø - Vestbygd
3. Grethe Myrstad Martinsen - Lødingen
4. Karen Slettbakk - Vestbygd
5. Kristin Wabø Ruud - Vestbygd
6. Vibeke Nyheim - Lødingen
7.  Laila Jota - Lødingen
8. Audny Strøm - Lødingen
9.  Lill Helen  Kristiansen - Vestbygd 
10. Elin Magnussen Iliev - Lødingen
11.  Beth Astrid Jensen - Lødingen
12. Kristine Olsen - Lødingen
13. Ann-Kristin Heimly
14.Torill Svendseno - Lødingen
15. Astrid Judith Andersen - Lødingen
16. Eli Fossem - Lødingen
17. Vigdis Øvergård - Lødingen
18. Randi Normann - Lødingen
19. Trine Christensen - Lødingen
20. Sonja Jeremiassen - Lødingen

DOMSRETTUTVALG -MANNSUTVALG
1.  Yngve Nyheim - Lødingen
2. Odd Myrlund - Lødingen
3. bjarne Jota - Lødingen
4. Fredrik Farkas - Lødingen
5. Jørn Vollen - Lødingen
6. Arnfinn Kirkhaug -  Lødingen
7. Tore Hay - Lødingen
8. Stian Ellingsen- Lødingen
9. Bengt Are Hansen - Lødingen
10. Ola Andersen - Lødingen
11. Øyvind Haugland - Vestbygd
12. Tore Hay - Lødingen
13.  Wiggo Marthinussen - Lødingen

14. Kurt Olsen - Lødingen
15. Almar Hansen- Lødingen
16. Roger Tveit - Vestbygd
17. Ståle Rinø - Vestbygd
18. Kay Jakobsen - Lødingen


 
SKJØNNSMENN: (ikke oppdatert pr 2016)
1. Ole Sande - Lødingen
2. Robert Nilsen - Lødingen
3. Dagrun O. Anthonsen - Vestbygd - Lærer
4. Helge Strand - Lødingen. Lærer/Gårdbruker
5. Øistein Ingebrigtsen - Lødingen
6. Torunn Rinø - Vestbygd - Hjelpepleier

Som representant til representantskapet i
K-SEKRETERIATET IKS:

Representant: Gunnar Lie Eide
Vararepresentant: Trond Viggo Nilssen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: