Portal for psykisk helse

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (25.okt.2017)

Portalen for psykisk helse gjør det enklere for å få oversikt over tilbudene.

Vi vet at det er vanskelig å få oversikt over tilbud som er med på å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon. Hjelptilhjelp.no har allerede oppført en god del informasjon om tilbud som innbyggerne i kommune kan dra nytte av!


Mental Helse Ungdom har opprettet en rettighetstelefon for unge og pårørende (i praksis besvarer vi alle telefoner).

Vi tilbyr gratis juridisk veiledning over telefon 3 kvelder i uken fra 18.00 – 21.00 (Kan variere noe når studentene har eksamensperiode).

Vi kan tilby:

http://rettighetstelefonen.no/

http://rettighetstelefonen.no/ring-rettighetstelefonen/

http://rettighetstelefonen.no/apningstider/

http://rettighetstelefonen.no/vare-frivillige/

http://rettighetstelefonen.no/om-oss/

 

Informasjonsplakat: http://rettighetstelefonen.no/wp-content/uploads/2017/09/Informasjon-Rettighetstelefonen.jpg 


Ressursliste for Lødingen, Ofoten og Vesterålen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: