17/300 Prosjektstilling som aktiveringskoordinator – 50% stilling (frist 24.04.17)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (06.apr.2017)

Prosjektstilling som aktiveringskoordinator 50 % er ledig fra 01.07.2017

Prosjektperiode: Ut 2017

Stillingen er ledig for tiltredelse 1. juli 2017, med mulighet for forlengelse.

Stillingen rapporterer til rådmann. 

Hensikt med etablering av aktiveringsenhet:

Følge opp sykemeldte som faller utenom de vanlige oppfølgingstiltakene og formidle ulike typer oppdrag/aktiviteter til dem samt til personer som av ulike grunner ikke er i ordinær jobb, f.eks. sosialhjelpsmottakere, flyktninger (bosatte og asylanter).
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Kartlegge aktuelle personers kompetanse og aktivitetsbehov
 • Registrere arbeids- og aktivitetsoppdrag fra offentlige enheter/virksomheter
 • Være en ressurs- og kontaktperson for personer og oppdragsgivere i målgruppen for prosjektet
 • Utarbeide nødvendige rapporter og dokumentasjon for effektene av tiltakene

Ønskede kvalifikasjoner:   

 • Relevant høyskoleutdanning. 
  Relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.  
   
 • Arbeidserfaring fra arbeidsformildling, personalarbeid o.l
 • Gode kommunikasjons-, gjennomførings og samarbeidsevner
 • Humørfylt, positiv og engasjert

Vilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver

For nærmere informasjon kontakt rådmann Kjetil Skjeie, tlf. 97 65 29 67, eller ass. rådmann Arne Mæhre, tlf. 90 93 97 11

Lødingen kommune er opptatt av mangforld, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemmning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.  Lødingen kommune er IA-virksomhet.

Dersom du ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om dette og gi begrunning i søknaden.  Dersom anmodningen om reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette.

 

Søknad:

Lødingen kommune oppfordrer søkerne til å benytte kommunens søknadssenter https://e-skjema.no/Lodingen

Søknadsfrist: 24. april 2017.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif