Rullering handlingsplan «Fysisk aktivitet, idrett og folkehelse»

Oppdatert av: Fredrik Farkas (22.okt.2016)

Det er tid for å ha handlingsplanen for «Fysisk aktivitet, idrett og folkehelse» oppe til rullering. Denne er utgangspunkt for de spillemidler som Lødingen Kommune kan søke på i 2017.

Handlingsplanen skal som sak til kommunestyret den 15. desember.

Frist for lag/foreninger for å komme med innspill er mandag 7. november.

Innspill sendes postmottak@lodingen.kommune.no

Ved spørsmål kontakt helsekoordinator Vibeke Tveit (mob.40280082)eller kulturkoordinator Anita Marthinussen (mob. 96996001)


Legger med gammel handlingsplan:

Navn, tiltakshavere, sted

Totalkostnader Finansiering / beskrivelse

Lødingen Bike Town Mange enkeltprosjekt, de fleste uten økonomisk bidrag fra Lødingen kommune. Info om sykkelruter, sykkelkart, Sykkelstativ med tak. Nye sykkelveier.

Rehabilitering basseng Vestbygd  kr 250 000 Egenkapital, dugnad og spillemidler.

Kunstgress Lødingen kommune 2015 Kr 7.359.775 Egenandel, dugnad, spillemidler,

Gavemidler.

Lødingen som folkehelsekommune

Kulturminnestien Hustad, rehabilitering. Egenandel, dugnad, spillemidler.

Hjertholmen; friluftsliv i og ved sjø. Egenandel, dugnad, ekstern støtte.

Lysløype, Lødingen. Egenandel, dugnad, spillemidler.

Barneskibakken/alpinanlegget/varmebu. Oppgradering tautrekk. Egenandel, dugnad, spillemidler.

Orienteringskart

Lødingen IL, Klubbhus, oppgradering. Egenandel, dugnad, spillemidler.

Treningshall fotball/flerbrukshall. Kr 15.000.000 Egenandel, dugnad, spillemidler.

Hamndalen, friluftsliv for 3 – 400 000 kr. Egenandel, dugnad, ekstern støtte

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif