Avdeling samfunn

Oppdatert av: Fredrik Farkas (23.des.2016)

Avdeling Samfunn dekker disse områdene:

  • Eiendom
  • Byggsak
  • Oppmåling
  • Matrikkel
  • Plan
  • Rådgiving
  • Planledelse
  • Landbruk
  • Miljø
  • Vann og Avløp

 

Avdelingsleder Samfunn  - Tom Roger Hanssen
Telefon: 76 98 66 08
Mobil: 901 57 540
E-post: tom.roger.hanssen(a)lodingen.kommune.no

Rådgiver - Torgeir Johansen.
Telefon: 76 98 66 17
Mobil: 994 45 137
E-post: torgeir.johansen(a)lodingen.kommune.no

Avdelingsingeniør - Bygg/oppmåling - Lan Phan
Telefon: 76 98 66 18
Mobil: 469 22 250
E-post: lan.phan(a)lodingen.kommune.no 

Avdelingsingeniør - Plan - Erling Kvalø
Telefon: 76 98 66 21
Mobil: 481 76 264
E-post: erling.kvalo(a)lodingen.kommune.no

Avdelingsingeniør - Plan - Knut Ingebrigtsen
Telefon: 76 98 66 44
Mobil: 
E-post: knut.ingebrigtsen(a)lodingen.kommune.no

Avdelingsingeniør - Vann/Avløp - Mona Hansen
Telefon: 76 98 66 23
Mobil: 95 03 60 40
E-post: mona.hansen(a)lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif