Samleside 1-10 skole

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (08.aug.2017)

SAK 12/967 - Utredning av ny 1-10 skole på Lødingen tettsted:

 

Planskisser (revidert 10.07.2017) Prosjekt 1708 - Lødingen skole C+ 
Planskisser (publisert 12.06.2017)

Planskisser av forslaget hvor storsalen erstattet med musikkrom:

Nye tegninger Lødingen 1-10 skole (publisert 03.04.2017)

En er nå kommet godt i gang med å utarbeide nye tegninger for Lødingen 1-10 skole basert de forutsetninger som ligger i kommunestyrets vedtak av 26.01.17. Tegningene er foreløpige og presentert for brukerne av arkitekt. Brukerne skal nå gjennomgå disse og gi en tilbakemelding på disse like over påske.  Det vil etter tilbakemelding fra brukerne kunne bli gjort noen endringer basert på disse. Hovedinntrykkene og tilbakemeldingene på løsningene som er valgt så langt er i det vesentligste positive.

Tegningen kan du se her.

 


SAK 16/200 - Reguleringsplan for 1-10 skole med tilstøtende områder:

 

Detaljregulering for 1-10 skole - Varsel om utvidelse av områder i tidligere kunngjort oppstart av reguleringsarbeid - frist 26.10.2016

Offentlig Ettersyn Kunngjøring - frist 29.12.2016.

Forslag til detaljreguleringsplan "Lødingen skole 1-10" - planbeskrivelse m vedlegg 08.11.2016

Reg. bestemmelser Lødingen skole 1-10 - rev. 08.11.2016

Reguleringsplan Lødingen skole 1-10 - tegning av 08.11.2016

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif