Sentraladministrasjonen

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (26.jul.2017)

Under sentraladministrasjonen finner du informasjon om Administrasjonssjef, Økonomi, Havn, Fellestjenesten, IT-avdelingen og Kommunal Planstrategi.

 

Rådmannens ledergruppe er:

Monica Jacobsen, Kommunalsjef Helse og Omsorg

Inger Lise Dahl, Kommunalsjef Enhet Utvikling

Arne Mæhre: Assisterende rådmann

Kjetil Skjeie: Rådmann

Tine Tennvassås Bjugg - Leder NAV Lødingen

John Sørhaug - Leder økonomi

Per Harald Christensen - Leder oppvekst

 

Rådmann

Økonomi

Fellestjenesten

IT-avdelingen

 


Kommunal Planstrategi

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: