Skjema til bygdeboka

Oppdatert av: Knut Blengsli (21.apr.2016)

Arbeidet med innsamling av informasjon til bygdeboken er nå ferdig. Det er ikke lenger mulig å sende inn skjema.

Arbeidet med innsamling av informasjon er over og boken kommer etter planen på nettet i løpet av høsten og etterhvert i bokformat.

Svar på spørsmål kan du få ved å henvende deg til bygdebok forfatter, Isak Kjerpeseth Hassel, på telefon 99 03 12 82 eller til Enhetsleder utvikling, i Lødingen kommune, Erik Schøning.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif