Skolerute 2017-2018

Oppdatert av: Trond Blengsli (18.aug.2017)

Skolerute for 2017-2018 er vedtatt.

Rektormøtet har vedtatt skoleruta for 2017-2018.

Minner om at noen av planleggingsdagene er foreløpig plassert og kan bli flyttet.

Dette kan skje ved den enkelte skole eller komme som et resultat av at barneskolen og ungdomsskolen på tettstedet må jobbe med sammenslåing.

 

SKOLERUTE 2017-2018

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: