Søknad om leie av idrettshallen

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Publikum kan nå søke om timer på kveldstid i idrettshallen. Dette gjelder også svømmehallen. Gjelder høsten 2013 og våren 2014.

Søknad sendes til Lødingen kommune og merkes med "timebestilling".

Søknad sendes til:
Lødingen kommune
Boks 83
8411 Lødingen
Eller på e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no

Søknadsfrist fredag 23.august. Fordelingsmøte på rådhuset tirsdag 27.august kl.19.00.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif