Søknad om oppsending av fyrverkeri

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Her kan du søke om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri.

Søknad om tillatelse til oppskytning av fyrverkeri

Skjemaet er i PDF-format og må skrives ut og signeres før det sendes/leveres til:

Lødingen kommune
Boks 83
8411 Lødingen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif