Søknad om tjenester fra Helse og omsorg

Oppdatert av: Fredrik Farkas (31.okt.2016)

Her kan du sende inn søknad om diverse tjenester fra Helse og omsorgs sektoren.

Du kan sende inn søknad om:
- Korttids- og langtidspleie på sykehjem
- Avlastningsopphold
- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand
- Omsorgslønn
- Miljøtjeneste
- Omsorgsbolig i Lødingen og Vestbygd
- Trygghetsalarm
- Matombringing (gjelder Lødingen tettsted) 
 
Felles søknadskjema for disse tjenestene finner du her.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif