Søknad om tjenester fra Helse og omsorg

Oppdatert av: Fredrik Farkas (31.okt.2016)

Her kan du sende inn søknad om diverse tjenester fra Helse og omsorgs sektoren.

Du kan sende inn søknad om:
- Korttids- og langtidspleie på sykehjem
- Avlastningsopphold
- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand
- Omsorgslønn
- Miljøtjeneste
- Omsorgsbolig i Lødingen og Vestbygd
- Trygghetsalarm
- Matombringing (gjelder Lødingen tettsted) 
 
Felles søknadskjema for disse tjenestene finner du her.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: