Søknader til Næringsstyret

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Det er nå laget et eget skjema til bruk ved søknader om lån og tilskudd fra kommunens næringsfond.

Søknadsskjemaet finner du på:

http://www.lodingen.kommune.no/naering

Skjemaet inneholder et forholdsvis stort antall felt som må fylles ut.  Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Nordland fylkeskommune forutsetter at Lødingen kom­mune innhenter all den informasjon som et ferdig utfylt skjema gir når søknader skal saks­behandles. 

Send gjerne søknaden pr. ePost til postmottak@lodingen.kommune.no

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif