Søknadsfrister tilskudd

Oppdatert av: Sissel Kvalø (24.des.2016)

Flere fylkeskommunale tilskuddsordninger og statlige ordninger forvaltet av fylkeskommunen har søknadsfrist i januar og 1. februar.

Med inngangen til et nytt år, kommer mulighetene for nye økonomiske tilskudd til tiltak både for offentlige etater, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Flere fylkeskommunale tilskuddsordninger og statlige ordninger forvaltet av fylkeskommunen har søknadsfrist i januar og 1. februar.

Se oversikten her: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/tilskudd/

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif