Søknader og skjemaer

Oppdatert av: Fredrik Farkas (04.jan.2017)

Se i menyen til høyre for søknadsskjema.

Følgende søknadsskjema et tilgjengelig på nett siden til Lødingen kommune:

Søknad om barnehageplass, søknad om SFO-plass og søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Se menyen til høyre.

Det er for tiden begrenset med skjema som ligger ut på nettsiden med flere skjema vil komme.

Søknader og skjema:

Teknisk avdeling:

Gravemelding:

Gravemeldingsskjema

Vann og avløp:
Søknad om installering av vannmåler
Søknadsskjema utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
Søknad om sanitærabonnement 
Registeringsskjema vannmåler
Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg

Byggesak:
Generell veiledning om byggesak
Generelt krav til søknad

Skjema for søknad ang. byggesak

 

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (Word)

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF)

Orientering om dispensasjon

 

Beregning grad av utnytting

Nabovarsel

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif