Søknader og skjemaer

Oppdatert av: Fredrik Farkas (15.aug.2016)

Se i menyen til høyre for søknadsskjema.

Følgende søknadsskjema et tilgjengelig på nett siden til Lødingen kommune:

Søknad om barnehageplass, søknad om SFO-plass og søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Se menyen til høyre.

Det er for tiden begrenset med skjema som ligger ut på nettsiden med flere skjema vil komme.

Søknader og skjema:

Teknisk avdeling:

Gravemelding:

Gravemeldingsskjema

Vann og avløp:
Søknad om installering av vannmåler
Søknadsskjema utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
Søknad om sanitærabonnement 
Registeringsskjema vannmåler
Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg

Byggesak:
Generell veiledning om byggesak
Generelt krav til søknad

Skjema for søknad ang. byggesak

Søknad om deling av grunneiendom

Beregning grad av utnytting

Nabovarsel

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

960 14 925


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif
Annonsering på kinoen?
Trykk her.