Hovedopptak - Barnehage og skolefritidsordningen

Oppdatert av: Fredrik Farkas (11.feb.2016)

Neste skoleår skal planlegges, og det er på tide å søke plass i barnehagen og skolefritidsordning.

Hovedopptaket gjelder for kommende skole- og barnehageår, 2016-2017.

Barnehage:

Foreldre kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene det søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.
Søknadsskjema finner du her.
I tillegg kan du få søknadsskjema på rådhuset, barneskolen og barnehagene.

SFO:

Det er like åpningstider for SFO i Lødingen og i Vestbygd. Vær nøye med at du krysser av for rett SFO-tilbud (Vestbygd eller Lødingen).
Søknad om SFO-plass Lødingen eller Vestbygd barneskole (trykk her). Skjemaet er i PDF-format og må skrives ut og signeres før det sendes inn.
Retningslinjer: Søknad om SFO-plass (trykk her)

 

Søknad leveres på rådhuset eller sendes:

Lødingen kommune
Oppvekst
Postboks 83
8411 Lødingen

Eventuelt på epost til: postmottak@lodingen.kommune.no

Ved spørsmål, ring: 76986600

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif