Søknader og skjemaer

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (20.okt.2017)

Se i menyen til høyre for søknadsskjema.

Følgende søknadsskjema et tilgjengelig på nett siden til Lødingen kommune:

Søknad om barnehageplass, søknad om SFO-plass og søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Se menyen til høyre.

Det er for tiden begrenset med skjema som ligger ut på nettsiden med flere skjema vil komme.

Søknader og skjema:

Husleiekontrakt

Hjemmelserklæring

Teknisk avdeling:

Gravemelding:

Gravemeldingsskjema

Vann og avløp:
Søknad om installering av vannmåler
Søknadsskjema utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
Søknad om sanitærabonnement 
Registeringsskjema vannmåler
Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg

Byggesak:
Veileder til søknad for byggesak Lødingen kommune
Generelt krav til søknad
Skjema for søknad ang. byggesak

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (Word)

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF)

Orientering om dispensasjon

 

Beregning grad av utnytting

Nabovarsel

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: