SOMMER- OG VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Kommunestyret har vedtatt å konkurranseutsette sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier. Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Private leverandører og kommunen har gitt pris. To private leverandører vant konkurransen og det er inngått kontrakt med disse.

Leverandører er:

KN Maskin AS – Leverandør av vintervedlikehold på rode 1 & 2.

KN Maskin AS – Leverandør av sommervedlikehold på rode 1, 2 & 3.

Lødingen Skyssbåtservice AS – Leverandør av vintervedlikehold på rode 3 & 4.

Lødingen Skyssbåtservice AS – Leverandør av sommervedlikehold på rode 4.

Rode 1 er Lødingen tettsted og Neshamn.

Rode 2 er Kanstad & Erikstad.

Rode 3 er Ytterstad & Offersøy.

Rode 4 er Vestre Vestbygd (Annfinnslett, Voje, Bresja & Fornes).

Rode 5 (Svartskard & Kvannkjosen) er tatt ut av konkurransen.

Oppstart av sommervedlikehold er 01.05.2015, mens vintervedlikehold har oppstart 01.11.2015.

Kontraktenes varighet er 2 år fra henholdsvis 01.05.2015 og 01.11.2015. Kontraktene kan forlenges med ett (1) år i gangen i inntil 3 år (d.vs. maksimal kontraktstid er 5 år).

Krav til vedlikeholdsstandard kan finnes i «Drift- og vedlikeholdsstandard for vei – Lødingen kommune», vedtatt av kommunestyret i sak nr. KS-043/14, den 19.06.2014.

Ved eventuelle spørsmål eller kommentarer til utførelse, skader på vei eller veiutstyr (skilt), etc. kan man henvende seg til kommunens sentralbord 76 98 66 00 eller e-post postmottak@lodingen.kommune.no

REF.: Sak 13/949.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif