Status for bosetting av flykninger i Nord-Norge

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Så langt i år er det bosatt totalt 1072 personer, av disse er det 216 overføringsflyktninger

De bosatte er fordelt slik på fylkene:

Nordland: 544

Troms: 322

Finnmark: 206

 

Det er bosatt 126 enslige mindreårige så langt i år. Fortsatt sitter det 1169 bosettingsklare personer på mottak i regionen uten en kommune å flytte til.

 

Med hilsen
Tone Larsen
Lødingen kommune
Rådmann

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif