Status for ombygging av gatelys anlegg i Lødingen kommune - oktober 2017.

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (07.okt.2017)

For mer opplysninger rundt ombyggingen av gatelys anlegget i Lødingen kommune. Se hjemmesiden til Lødingen kommune.

Den nasjonale forskriften om at alle elektriske anlegg skal tilkobles måler kom allerede i 2011. Forskriften berører også gatelysene i kommunen. Frist for gjennomføring er satt til 1.1.2017. Nasjonal frist er 01.01.2019.
Ombygging av gatelysene inklusive innføring av energibesparende LED-lys har vært ute på anbud. Kontrakt med leverandør er underskrevet og arbeider pågår nå i Lødingen tettsted. Vestbygda, samt Svartskard, vil bli ombygd etter at Lødingen er ferdigstilt. Gatelys i Kvannkjosen er sagt opp og blir demontert.

Arbeidet går ut på å dele inn strømnettet til gatelysene i passende kretser. Hver krets får sitt målerskap som måler strøm til tilhørende gatelys. Hvert målerskap vil også ha montert utstyr for fjernstyring og kontroll av de enkelte skapene. En del omlegging av forsyningsledninger til de forskjellige kretsene, og enkelte gatelys, inngår i prosjektet. I anleggsperioden vil det derfor være en del lys som er mørke i påvente av at lys(ene) blir koplet til kretsen de tilhører. Vi beklager den ulempen dette vil medføre for publikum.

Arbeidene involverer også Netteier (HLK) som skal godkjenne og ha dokumentasjon på arbeidene som blir utført. Når disse arbeidene er ferdigstilte skal Netteier (HLK) kople måler til hvert enkelt strømskap.
I Vestbygda ombygges lysrekker i Svartskard, Fornes, Øksneshamn, Åndervåg, Annfinnslett, Vågehamn, Løypskogveien/Sløyfa og Rinøyvåg. Øvrige lyspunkter/enkeltlys blir nedkoplet/fjernet. Det er fortsatt mulig for strømabonnenter å få koplet «sitt» lys over privat måler dersom stolpe ikke er eid av Netteier (HLK). Er stolpen kommunal kan stolpe og lys overdras vederlagsfritt til abonnenten. Dette må avtales med Lødingen kommune. Utførelse må gjøres av godkjent elektriker.

Frist for gjennomføring er satt til utgangen av oktober 2017.

 

Ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål. E-post foretrekkes.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Asbjørn Skovro

Avdelingsleder

Enhet Utvikling – Drift

Lødingen kommune

 

____________________________________________________________________________

asbjorn.skovro@lodingen.kommune.no  |  www.lodingen.kommune.no  | 991 05 012  |  76 98 66 19

Rådhusveien 27, Postboks 83, 8411 LØDINGEN

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: