Status fra Helse og omsorg

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (06.apr.2017)

Helse og omsorg redegjør status for det nye sykehjemmet (post 5)

Ny del av sykehjem er ferdig bygget og formelt overtatt av Lødingen kommune fra entreprenør 19 desember 2016. Planen er at det skal inneholde: Fysioterapi, hjemmetjenesten, 8 sykehjemsplasser samt 3 omsorgsboliger.


Det er tatt en nøye vurdering av hva man kan bruke av møbler som Lødingen kommune hadde fra før og hva som må bestilles nytt. Det er sendt anbudsforespørsel til 3 leverandører i forhold til møbler og dette er i prosess. Det jobbes også med å få de interne sikkerhetssystemer på plass, datalinjer, nøkkelsystemer, alarmer og andre tekniske systemer som må prøves ut og testes før man tar bygget i bruk.

Når det gjelder å ta imot pasienter så jobbes det nå med å settes opp turnusplaner og mannskap slik at helse og omsorg skal klare å bemanne innenfor dagens driftsrammer. Det kommer til å bli en fin plass å være for beboerne. Sensormatter og andre velferdsteknologiske  løsninger skal gjøre tilværelsen enklere og mer behagelig for både pasienter og stab. Det er laget egen stue for pårørende. I tillegg kommer stue, kjøkken og spisested for beboere som ligger midt i avdelingen. Det er også egen felles stue som er tilknyttet omsorgsboligene.Hjemmetjenesten og fysioterapeutene gleder seg også til å flytte inn i nye og lyse lokaler. Fysioterapeutene får eget venterom, 2 behandlingsrom, kontor og flott treningsrom. Nye møbler er bestilt også her. Helse og omsorg satser på å få bygget i full drift i første halvdel av vår 2017. Det er høyt prioritert av oss at vi skal kunne tilby en faglig forsvarlig drift i et bygg der alle alarmer og tekniske installasjoner fungerer. Det er viktig for oss at pasienter har det bra og har alt de behøver fra første stund.

 

Helse og omsorg ønsker Lødingens befolkning godt nytt år. Vi ser frem til det videre arbeidet i post 5.

 

Med vennlig hilsen

Monica Jacobsen
Kommunalsjef Helse og omsorg Lødingen

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif