Stilling ledig som programveileder

Oppdatert av: Trond Blengsli (09.sep.2015)

Integreringskontoret i Lødingen kommune søker etter programveileder i 100 % stilling. STILLING MED SAKSNR 15/644

Lødingen kommune bosetter 10 flyktninger årlig. Integreringskontoret er organisert som en del av Oppvekst i Lødingen kommune. Integreringskontoret har som hovedoppgave å bosette flyktninger i kommunen, og å drive oppfølging av introduksjonsprogrammet med stort fokus på å hjelpe flyktninger ut i ordinært arbeid eller videre utdanning. Tjenesten jobber helhetlig og samarbeider tett med andre avdelinger i kommunen. Nærmest samarbeid er med Voksenopplæringen.

 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

-      Kartlegging av deltakere i programmet
-           Utforme individuell plan
-           Veiledning og tett oppfølging av deltakere i
           introduksjonsprogram
-           Bo veiledning
-           Koordinering av samarbeid mellom ulike aktører og
           tjenester
-           Saksbehandling

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

             

Lødingen kommune kan tilby:

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
  • Faglig utfordring og faglig påfyll
  • Godt arbeidsmiljø med god faglig flyt
  • Godt samarbeid med andre etater
  • Lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsordning i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler

Arbeidstittel:   Programveileder

Arbeidssted  : Integreringskontoret

Tjenestested:  Lødingen kommune

 

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført om på søkerlista.

Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Vitnemål, diplom og attester kan legges inn i søknad eller tas med ved eventuelt intervju

 

Nærmere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

 Integreringskonsulent Kine Olderli-Fagerbakk, tlf: 76986762/ 47625440, e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

 

Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter http://min.e-kommune.no/lodingen_kommune

 

SØKNADSFRIST: 06.09.2015

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif