Svellingsflaket landskapsvernområde

Oppdatert av: Tor vidar Berg (19.okt.2016)

Kunngjøring - Oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Melding om oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med ny forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Berørte kommuner vil være Vågan og Lødingen. Møysalen nasjonalparkstyre vil være ansvarlig for arbeidet.

Verneforskriftene danner de ytre rammene for forvaltningsplanene. En forvaltningsplan skal

veie de ulike bruker- og verneinteressene mot hverandre, og det er derfor viktig at vi mottar innspill på eksisterende og ønsket bruk. I forbindelse med dette vil det også bli arrangert folkemøter og høringer. Mer informasjon om arbeidet ligger på www.nasjonalparkstyre.no/moysalen

I forbindelse med oppstarten blir følgende informasjonsmøter arrangert:

  • 31. oktober kl 1900 på Digermulen skole i Vågan.
  • 2. november kl 1900 på Offersøy feriesenter i Lødingen Vestbygd.

Kontaktperson i dette arbeidet vil være nasjonalparkforvalter Brit Grønmyr, tlf 75 54 79 83. Innspill til forvaltningsplanen sendes til Møysalen nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø, eller på e-post: brit.gronmyr@fylkesmannen.no, innen 25. november 2016.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif