Tjenester

Oppdatert av: Tor Berg (09.sep.2015)

Oversikt over Tjenester
Tittel Dato
Sentraladministrasjonen 14.12.2015 01:08
Lødingen Havn KF 16.08.2016 10:01
Utvikling, Drift og Kultur 02.12.2016 09:11
Oppvekst og utdanning 09.09.2015 05:53
Helse og omsorg 12.01.2017 12:23
NAV Lødingen 28.02.2017 10:28
Den Norske Kirke 21.03.2017 12:44
Folkehelse 10.04.2017 01:36
Miljøterapeut B&U 10.04.2017 01:36
Tverrfaglig Team 10.04.2017 01:36
Vesterålen barnevern 10.04.2017 01:36
Alle nyheter 11.04.2017 12:39

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif