Helsestasjon

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud til barn, ungdom og deres familier.
Helsesøster arbeider forebyggende og helsefremmende ved hjelp av målrettede undersøkelser, vaksinasjoner, hjemmebesøk til familier, veiledning og rådgivning.

Adresse

Kontaktinformasjon
Lødingen kommune
Helsestasjonen
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Led.helsesøster
Bjarne Jota
Tlf: 76 98 66 61
Mobil: 902 20 141
bjarne.jota@lodingen.nhn.no

Helsesøster
Irene Waage
Tlf:76 98 66 60
Mobil: 911 17 466
irene.waage@lodingen.nhn.no

 

Åpningstider

15.sept.-14.mai:            08:00 - 15.30
15.mai - 14.september: 08.00 -14.45