Kjøkken

Ved Lødingen sykehjem ligger vårt sentralkjøkken. De lager sunn, næringsrik og deilig mat til beboerne på sykehjemmet. De bringer også middag ut til hjemmeboende som har behov for det.

Hjemmeboende som på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre årsaker, ikke er i stand til å tilberede ferdige måltider kan søke matombringing her.

 

 

Kontaktinfo

Odd-Erling Lundberg
Kjøkkensjef
E-post
Telefon 76 98 67 17
Mobil 977 61 393