Legevakt telefon 116 117 eller 769 31310. 113 ved livstruende tilstander

Lødingen har felles legevakt med Harstad og Kvæfjord. 
Legevakt i Lødingen er kun betjent hverdager mellom  kl. 08.00-20.00.

Etter kl. 20.00 hverdager, og i helger må syke til Harstad.