Vedtaksteamet skal behandle søknader om brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjemsplass, omsorgslønn og andre helse- og omsorgstjenester.

Adresse

 

Helse og omsorg ved Vedtaksteam

Postboks 83

8411 LØDINGEN

76 98 67 10